Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia - 2024

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 869 w obrębie Suchcice gm. Czerwin.pdf (277,45KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 158 w obrębie Korczaki gm. Rzekuń.pdf (278,72KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 264 w obrębie LASKI SZLACHECKIE gm. Czerwin.pdf (279,02KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działek nr 8 i 51 w obrębie SOKOŁOWO gm. Czerwin.pdf (277,50KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działek nr 107 i 249 w obrębie Dzbądzek gm. Goworowo.pdf (280,80KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej jako działki 324 327 z działkami sąsiednimi położonymi w msc. Cierpięta.pdf (379,59KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 363 w obrębie DĄBEK gm. Troszyn.pdf (276,42KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działek nr 116 i 117 w obrębie MILEWO-ŁOSIE gm. Troszyn.pdf (277,35KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 32 34 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Cupel.pdf (168,42KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz.60 61.2 63 65 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Cupel.pdf (169,45KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz.2064.3 28 37 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Cupel.pdf (168,27KB)

PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych określających granice działki nr 4 w msc. Kamianka gm. Rzekuń.pdf (194,20KB)

PDFBI.ZUZ.5.4210.205.2023.DK zawiadomienie dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie.pdf (440,50KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.98.2023 z dnia 02.04.2024 roku.pdf (253,88KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.90.2023 z dnia 02.04.2024 roku.pdf (250,34KB)

PDFInformacja o zmianie danych w instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne 23104 94020N.pdf (632,56KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych 23104 94020N.pdf (5,59MB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia granic w obrębie Opęchowo.pdf (73,54KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Czarnotrzew.pdf (1,77MB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Czarnotrzew gm. Baranowo.pdf (167,83KB)

PDFZawiadomienie z dnia 04.04.2024 roku o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości w obrębie Kopaczyska gm. Baranowo.pdf (1,92MB)

PDFZawiadomienie o ustaleniu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Ponikiew Mała gm. Goworowo z dnia 03.04.2024 roku.pdf (191,45KB)

PDFZawiadomienie o przyjęciu granic gruntów obiektu działek ewidencyjnych położonych na obszarze wsi Borki oraz Kunin gm. Goworowo.pdf (177,25KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Drężek jako działki nr 82 84 901 92.pdf (293,31KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Drężek gm. Myszyniec jako działka nr 84.pdf (297,19KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych BT13367 TROSZYN.pdf (3,89MB)

PDFInformacja o zmianie danych w instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne BT13367 TROSZYN.pdf (857,88KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr GN.6640.539.2024 z dnia 25.03.2024 roku.pdf (286,84KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie dz. nr w 158 obrębie KORCZAKI gm. Rzekuń.pdf (344,67KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie dz. nr w 107 i nr 249 obrębie DZBĄDZEK gm. Goworowo.pdf (346,89KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie dz. nr w 8 i nr 51 obrębie Sokołowo gm. Czerwin.pdf (388,39KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie dz. nr w 264 obrębie Laski Szlacheckie gm. Troszyn.pdf (390,47KB)

PDFZawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego BI.ZUZ.5.4210.210.2023.DF.pdf (318,43KB)

PDFZawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.297.2023.DK.pdf (498,95KB)

PDFZawiadomienie GN.683.2.131.2021 z dnia 14.03.2024 roku.pdf (311,12KB)

PDFZawiadomienie GN.683.2.116.2021 z dnia 14.03.2024 roku.pdf (316,90KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych OST4413.pdf (4,45MB)

PDFInformacja o zmianie danych w instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne OST4413.pdf (1,25MB)

PDFZawiadomienie z dnia 15 marca 2024r. o czynnościach wyznaczenia granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kurpiewskie gmina Lelis 5.pdf (273,46KB)

PDFZawiadomienie z dnia 15 marca 2024r. o czynnościach wyznaczenia granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kurpiewskie gmina Lelis 4.pdf (259,63KB)

PDFZawiadomienie z dnia 15 marca 2024r. o czynnościach wyznaczenia granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kurpiewskie gmina Lelis 3.pdf (270,03KB)

PDFZawiadomienie z dnia 15 marca 2024r. o czynnościach wyznaczenia granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kurpiewskie gmina Lelis 2.pdf (250,32KB)

PDFZawiadomienie z dnia 15 marca 2024r. o czynnościach wyznaczenia granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Kurpiewskie gmina Lelis 1.pdf (266,54KB)

PDFZawiadomienie z dnia 5 marca 2024r. o czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Długie gm. Czarnia.pdf (142,74KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania nr BI.ZUZ.5.4210.210.2023.DF z dnia 12.03.2024 roku.pdf (350,92KB)

PDFOST4450A_informacja o zmianie danych.pdf (1,25MB)

PDFOST4450A sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych.pdf (4,66MB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr BI.ZUZ.5.4210.294.2023.ED z dnia 05.03.2024 roku.pdf (406,47KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.16.2022 z dnia 06.03.2024 roku.pdf (147,61KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr BS.ZUZ.4210.27.2024 z dnia 04.03.2024 roku.pdf (435,96KB)

PDFZawiadomienie z dnia 28.02.2024r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Stepna Stara.pdf (290,41KB)

PDFZawiadomienie z dnia 27.02.2024r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Zabiele.pdf (290,88KB)

PDFZawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego znak- BI.ZUZ.5.4210.297.2023.DK.pdf (588,51KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 695 położonej w obrębie SUCHCICE gm. Czerwin.pdf (335,94KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie ws uznania za mienie gromadzkie działek nr 116 i 117 położonych w obrębie MILEWO-ŁOSIE gm. Troszyn.pdf (471,46KB)

PDFZawiadomienie nr BS.ZUZ.4210.10.2024.JR z dnia 23.02.2024 roku.pdf (385,01KB)

PDFInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 23008 94010N WOS_OLSZEWOBO_ANTONIE.pdf (1,00MB)

PDFSprawozdanie nr 468.2024.OS z pomiarów pól elektromagnetycznych.pdf (1,11MB)

PDFZawiadomienie o terminie rozprawy administracyjnej ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 869 w obrębie SUCHCICE gm. Czerwin.pdf (200,84KB)

PDFZawiadomienie o terminie rozprawy administracyjnej ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 363 w obrębie DĄBEK gm. TROSZYN.pdf (200,37KB)

PDFZawiadomienie nr G.6640.4264.2023 z dnia 22.02.2024 roku o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z działką nr 347.pdf (375,00KB)

PDFZawiadomienie nr G.6640.4264.2023 z dnia 22.02.2024 roku o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z działką nr 396.pdf (372,63KB)

PDFZawiadomienie nr G.6640.4264.2023 z dnia 22.02.2024 roku o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z działką nr 336.pdf (373,41KB)

PDFZawiadomienie nr G.6640.4264.2023 z dnia 22.02.2024 roku o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z działką nr 342.pdf (374,82KB)

PDFZawiadomienie nr G.6640.4264.2023 z dnia 22.02.2024 roku o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z działką nr 304.pdf (379,30KB)

PDFZawiadomienie nr G.6640.4264.2023 z dnia 22.02.2024 roku o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z działką nr 306.pdf (368,59KB)

PDFZawiadomienie nr G.6640.4264.2023 z dnia 22.02.2024 roku o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z działką nr 335.pdf (385,28KB)

PDFZawiadomienie z dnia 20.02.2024r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Baranowo jako działka nr 740.pdf (709,31KB)

PDFZawiadomienie z dnia 20.02.2024r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Baranowo jako działka nr 1267.pdf (711,03KB)

PDFZawiadomienie z dnia 20.02.2024r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Baranowo jako działka nr 717.8.pdf (703,74KB)

PDFZawiadomienie z dnia 20.02.2024r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Baranowo jako działka nr 738.2.pdf (714,18KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.149.2022 z dnia 16.02.2024 roku.pdf (166,74KB)

PDFZawiadomienie z dnia 14.02.2024r. o wyznaczeniu punktów granicznych dot. granicy działek w msc. Kadzidło gm. Kadzidło.pdf (143,52KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w msc. Antonia.pdf (157,74KB)

PDFZawiadomienie nr BI.ZUZ.5.4210.205.2023.DK z dnia 08.02.2024 roku.pdf (451,61KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr BIPGN.683.3.197.2023 z dnia 07.02.2024 roku.pdf (497,85KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.58.2022 z dnia 06.02.2024 roku.pdf (241,46KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania BI.ZUZ.5.4210.263.2023.DK.pdf (435,35KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie dziełek nr 8 i 51 w obrębie SOKOŁOWO gm. Czerwin.pdf (323,47KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie ws uznania za wspólnotę gruntową działek nr 148-1 i 148-2 w obrębie DZIAŁYŃ gm. Olszewo-Borki.pdf (195,15KB)

PDFZawiadomienie z dnia 29.01.2024r. o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń.pdf (141,41KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.500.2021 z dnia 30.01.2024 roku.pdf (260,71KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie groanadzkie dz. 264 w obrębie Laski Szlacheckie gm. Czerwin.pdf (177,68KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 158 w obrębie KORCZAKI gm. Rzekuń.pdf (200,69KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 695 w obrębie SUCHCICE gm. Czerwin.pdf (176,37KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 869 w obrębie SUCHCICE gm. Czerwin.pdf (175,63KB)

PDFInformacja w sprawie modernizacji gruntów i budynków obrębu Brzeźno - Kolonia gm. Goworowo.pdf (141,64KB)

PDFZawiadomienie nr BI.ZUZ.5.4210.302.2023.ED z dnia 24.01.2024 roku.pdf (511,70KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.65.2022 z dnia 19.01.2024 roku.pdf (530,23KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.27.2022 z dnia 19.01.2024 roku.pdf (542,78KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.28.2022 z dnia 19.01.2024 roku.pdf (525,09KB)

PDFZawiadomienie nr BI.ZUZ.5.4210.289.2023.DF z dnia 23.01.2024 roku.pdf (358,60KB)

PDFZawiadomienie z dnia 22.01.2024 roku o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic działek ewidencyjnych w miejscowości Obierwia gm. Lelis.pdf (333,97KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GN.683.2.21.2023 z dnia 23.01.2024 roku.pdf (277,89KB)

PDFZawiadomienie z dnia 19.01.2024r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Kleczkowo gm. Troszyn.pdf (296,00KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działek nr 157 191 223 w obrębie PISKI gm. Czerwin.pdf (277,88KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w msc. Czarnowiec gm. Rzekuń.pdf (158,42KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działek nr 116 i 117 połozonych w obrębie MILEWO-ŁOSIE gm. Troszyn.pdf (372,59KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 363 połozonej w obrębie DĄBEK gm. Troszyn.pdf (366,04KB)