Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.681.2023

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.681.2023
2. Data zgłoszenia budowy 24.08.2023 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Urszula Stanisławska
4. Adres projektowanego obiektu

Działka nr 48 w obrębie ew. Czerwin,

gm. Czerwin

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

dla części mieszkalnej budynku mieszkalno- usługowego
6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu (15.09.2023 r.)