Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.40.2023

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy

BOŚiR.6743.1.40.2023

2. Data zgłoszenia budowy

23.08.2023 r.

3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adam Rojek

4. Adres projektowanego obiektu

działka nr 426/2, obręb Rzekuń, gm. Rzekuń

5. Opis projektowanego obiektu

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

na podstawie art. 29 ust 1 pkt 1a

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu ...............................................................................