Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.671.2023

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy

BOŚiR.6743.671.2023

2. Data zgłoszenia budowy

21.08.2023 r.

3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Grzegorz Domalewski

4. Adres projektowanego obiektu

działka nr 241  obręb ewidencyjny Przytuły Stare gmina Rzekuń

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszklanego jednorodzinnego

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu (12.09.2023 r.)