Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.38.2023

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy

BOŚiR.6743.1.38.2023

2. Data zgłoszenia budowy

09.08.2023 r.

3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Myszyniec

4. Adres projektowanego obiektu

działka nr: 400/12, 401/1, 401/2, 401/3, 402/6, 402/11, 402/13, 402/15, 402/18

obręb: Wolkowe, gm. Myszyniec

5. Opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej z przyłączem

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu ...............................................................................