Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu - 2023

PDFUchwała nr 1168 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (584,23KB)

PDFUchwała nr 1163 z dnia 20.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,15MB)

PDFUchwała nr 1165 z dnia 20.12.2023 roku w sprawie przyznania dorocznej nagrody Starosty Ostrołęckiego w roku 2023 za szczególne osiągnięcia sportowe.pdf (437,55KB)

PDFUchwała nr 1166 z dnia 20.12.2023 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf (439,14KB)

PDFUchwała nr 1160 z dnia 12.12.2023 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród Starosty Ostrołęckiego w roku 2023 za szczególne osiągnięcia sportowe.pdf (274,87KB)

PDFUchwała nr 1159 z dnia 12.12.2023 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród Starosty Ostrołęckiego w roku 2023 w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury.pdf (278,10KB)

PDFUchwała nr 1152 z dnia 29.11.2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Ostrołęckiego przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf (265,60KB)

PDFUchwała nr 1144 z dnia 29.11.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (981,25KB)

PDFUchwała nr 1151 z dnia 29.11.2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawej.pdf (198,08KB)

PDFUchwała nr 1138 z dnia 17.11.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,09MB)

PDFUchwała nr 1134 z dnia 14.11.2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2024 - 2037.pdf (19,03MB)

PDFUchwała nr 1135 z dnia 14.11.2023 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (2,41MB)

PDFUchwała nr 1140 z dnia 17.11.2023 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (119,41KB)

DOCXRegulamin pracy komisji konkursowej.docx (15,27KB)

DOCXKarta oceny formalnej oferty.docx (15,97KB)

DOCXKarta oceny merytorycznej oferty.docx (17,16KB)

DOCXOświadczenie członka Komisji Konkursowej.docx (32,63KB)

DOCXProtokół z posiedzenia.docx (12,95KB)

PDFUchwała nr 1125 z dnia 27.10.2023 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (281,84KB)

PDFUchwała nr 1117 z dnia 27.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,52MB)

PDFUchwała nr 1127 z dnia 27.10.2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (621,06KB)

DOCXZałącznik 1 i 2 do oferty na 2024.docx (12,28KB)

PDFUchwała nr 1110 z dnia 13.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,06MB)

PDFUchwała nr 1107 z dnia 03.10.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (913,68KB)

PDFUchwała nr 1100 z dnia 29.09.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 r.pdf (754,69KB)

PDFUchwała nr 1093 z dnia 11.09.2023 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf (272,99KB)

PDFUchwała nr 1086 z dnia 01.09.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,12MB)

PDFUchwała nr 1088 z dnia 01.09.2023 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (454,87KB)

PDFUchwała nr 1082 z dnia 22.08.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf (432,33KB)

PDFTreść ogłoszenia.pdf (233,62KB)

PDFUchwała nr 1072 z dnia 04.08.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (853,07KB)

PDFUchwała nr 1075 z dnia 04.08.2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych.pdf (365,72KB)

PDFUchwała nr 1074 z dnia 04.08.2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu.pdf (141,03KB)

PDFUchwała nr 1068 z dnia 12.07.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,02MB)

PDFUchwała nr 1064 z dnia 29.06.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (833,08KB)

PDFUchwała nr 1056 z dnia 14.06.2023 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (454,02KB)

PDFUchwała nr 1058 z dnia 19.06.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,05MB)

PDFUchwała nr 1043 z dnia 26.05.2023 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (461,98KB)

PDFUchwała nr 1040 z dnia 26.05.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,07MB)

PDFUchwała nr 1029 z dnia 25.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,10MB)

PDFUchwała nr 1018 z dnia 12.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,22MB)

PDFUchwała nr 1013 z dnia 28.03.2023 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2022 r.pdf (2,77MB)

PDFUchwała nr 1016 z dnia 28.03.2023 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (298,15KB)

PDFUchwała nr 1006 z dnia 23.03.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (1,01MB)

PDFUchwała nr 1005 z dnia 15.03.2023 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej.pdf (270,31KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (213,20KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf (381,62KB)

PDFUchwała nr 1001 z dnia 07.03.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (988,14KB)

PDFUchwała nr 1000 z dnia 07.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych.pdf (276,65KB)

PDFRegulamin pracy Komisji.pdf (208,40KB)

PDFUchwała nr 991 z dnia 28.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (544,53KB)

PDFUchwała nr 984 z dnia 10.02.2023 roku Uchwała nr 981 z dnia 03.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (762,86KB)

PDFUchwała nr 981 z dnia 03.02.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (407,30KB)

PDFUchwała nr 983 z dnia 03.02.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf (270,16KB)

PDFOgłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej.pdf (386,25KB)

DOCXFormularz zgłoszenia.docx (25,49KB)

PDFUchwała nr 972 z dnia 24.01.2023 roku ww sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf (267,07KB)

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf (428,51KB)

PDFUchwała nr 971 z dnia 24.01.2023 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (267,76KB)

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (431,91KB)

PDFUchwała nr 965 z dnia 16.01.2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2023 rok.pdf (409,63KB)