Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia - 2023

PDFZawiadomienie nr BI.ZUZ.5.4210.123.2023.JM.JR z dnia 13.12.2023 roku.pdf (568,00KB)

PDFZawiadomienie z dnia 3.01.2024r. o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych msc. Siemnocha oraz Białobiel gm. Lelis.pdf (167,88KB)

PDFZawiadomienie z dnia 27.12.2023r. o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości w msc. Nasiadki gm. Lelis.pdf (317,27KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.210.2023.DF z dnia 29.12.2023 roku.pdf (292,61KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.297.2023.DK z dnia 29.12.2023 roku.pdf (548,91KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.40.2022 z dnia 29.12.2023 roku.pdf (361,62KB)

PDFZawiadomienie nr 683.2.40.2022 z dnia 29.12.2023 roku.pdf (455,57KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów dla instalacji radiokomunikacyjnej 468 94999N MYSZYNIEC.pdf (1,15MB)

PDFInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 468 94999N MYSZYNIEC.pdf (1,00MB)

PDFZawiadomienie GN.683.2.459.2021 z dnia 7.12.2023 roku.pdf (301,78KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych BT13005_ŁYSE.pdf (4,12MB)

PDFInformacja o zmianie danych dla stacji BT13005_ŁYSE.pdf (597,70KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.573.2021 z dnia 7.12.2023 roku.pdf (301,80KB)

PDFZawiadomienie z dnia 14 grudnia 2023r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 226 położona na terenie obrębu Chruśnice gm. Czerwin z działkami sąsiednimi.pdf (458,89KB)

PDFZawiadomienie z dnia 14 grudnia 2023r. o terminie i miejscu ustalenia granic działki nr 167 z sąsiednimi działkami w obrębie Rutkowo i Czarnia gmina Czarnia.pdf (486,39KB)

PDFPostanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 150.2023 z dnia 7.12.2023 roku.pdf (1,08MB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.242.2023.MG z dnia 13.12.2023 roku.pdf (488,08KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.229.2023.ED z dnia 12.12.2023 roku.pdf (472,14KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.94.2022 z dnia 6.12.2023 roku.pdf (304,96KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.81.2022 z dnia 6.12.2023 roku.pdf (306,02KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.71.2022 z dnia 4.12.2023 roku.pdf (305,80KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.72.2022 z dnia 5.12.2023 roku.pdf (306,39KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.70.2022 z dnia 4.12.2023 roku.pdf (304,74KB)

PDFUzupełnienie zgłoszenia linii elektroenergetycznej 110 kV Łyse-Kolno.pdf (449,73KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.181.2023 z dnia 20.11.2023 roku.pdf (505,93KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.499.2021 z dnia 30.11.2023 roku.pdf (305,27KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.580.2021 z dnia 28.11.2023 roku.pdf (303,69KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.456.2021 z dnia 28.11.2023 roku.pdf (300,23KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.49.2022 z dnia 29.11.2023 roku.pdf (306,56KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.41.2022 z dnia 29.11.2023 roku.pdf (304,33KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.42.2022 z dnia 29.11.2023 roku.pdf (313,79KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.29.2022 z dnia 28.11.2023 roku.pdf (309,94KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.25.2022 z dnia 28.11.2023 roku.pdf (314,72KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.19.2022 z dnia 28.11.2023 roku.pdf (306,71KB)

PDFPostanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie działki nr 704 w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.pdf (744,17KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.444.2021 z dnia 21.11.2023 roku.pdf (303,64KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.453.2021 z dnia 21.11.2023 roku.pdf (301,50KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.591.2021 z dia 21.11.2023 roku.pdf (302,81KB)

PDFZgłoszenie linia wysokiego napięcia 110 kv linia Łyse -Kolno.pdf (751,50KB)

PDFSprawozdanie linia wysokiego napięcia 110 kv linia Łyse -Kolno.pdf (18,10MB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie działek nr 157 191 223 w obrębie PISKI gm. Czerwin.pdf (336,60KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie działek nr 388 i 1312 w obrębie BORAWE gm. Rzekuń.pdf (335,66KB)

PDFZawiadomienie z dnia 6 listopada 2023r. o czynnościach wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 811 położona na terenie obrębu Opęchowo gm. Troszyn.pdf (172,29KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.219.2023.DK z dnia 14.11.2023 roku.pdf (503,99KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.205.2023.DK z dnia 13.11.2023 roku.pdf (474,91KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.42.2022 z dnia 13.11.2023 roku.pdf (508,83KB)

PDFZwiadomienie nr GN.683.2.25.2022 z dnia 13.11.2023 roku.pdf (521,50KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.401.2022 z dnia 13.11.2023 roku.pdf (512,87KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 391 w obrębie BORAWE gm. Rzekuń.pdf (280,86KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.20.2023 z dnia 14.11.2023 roku.pdf (299,41KB)

PDFSprawozdanie dla OST4465A Tyszki-Nadbory.pdf (961,09KB)

PDFInformacja o zmianie danych dla stacji OST4465A Tyszki-Nadbory.pdf (449,20KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działek nr 107 i 249 w obrębie DZBĄDZEK gm. Goworowo.pdf (324,50KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych BT13086 KADZIDŁO.pdf (5,35MB)

PDFInformacja o zmianie danych dla instalacji BT13086_KADZIDŁO.pdf (456,81KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych OST4418A.pdf (1,13MB)

PDFZgłoszenie instalacji OST4418 w Laskowcu.pdf (279,01KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.476.2021 z dnia 8.11.2023 roku.pdf (298,27KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.530.2021 z dnia 8.11.2023 roku.pdf (296,53KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.535.2021 z dnia 8.11.2023 roku.pdf (297,37KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działek nr 20 40 121-2 w obrębie DZBENIN gm. RZEKUŃ.pdf (282,85KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 419 w obrębie ZAORZE gm. Goworowo.pdf (281,51KB)

PDFZawiadomienie z dnia 7 listopada 2023r. o czynnościach wznowienia punktów granicznych działek ewidencyjnych w msc. Dzbądzek gm. Goworowo.pdf (296,28KB)

PDFZgłoszenie instalacji BT11282 w Siarczej Łące.pdf (265,20KB)

PDFZgłoszenie instalacji BT11653 w Baranowie.pdf (255,33KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych BT11282_SIARCZA_ŁĄKA.pdf (880,40KB)

PDFZawiadomienie z dnia 27 października 2023r. o wyznaczeniu punktów granicznych określających granice nieruchomości w miejscowości Jawory Stare gm. Goworowo.pdf (149,15KB)

PDFZawiadomienie o przeprowadzeniu ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Bandysie Czarnia Rutkowo oraz Surowe gm. Czarnia.pdf (1,08MB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.514.2021 z dnia 19.10.2023 roku.pdf (296,17KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.521.2021 z dnia 19.10.2023 roku.pdf (304,06KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.528.2021 z dnia 19.10.2023 roku.pdf (305,28KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.510.2021 z dnia 19.10.2023 roku.pdf (300,04KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie dz. 391 w obrębie BORAWE gm. Rzekuń.pdf (331,90KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie dz. 419 w obrębie ZAORZE gm. Goworowo.pdf (351,10KB)

PDFZawiadomienie w sprawie ustalenia granic nieruchomości w obrębie Błędowo.pdf (249,42KB)

PDFZawiadomienie o zabraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 704 w obrębie RZEKUŃ gm. Rzekuń.pdf (280,81KB)

PDFAktualizacja zgłoszenia dla stacji 23019 94016N WOS_RZEKUN_LAWY1.pdf (328,89KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 388 i 1312 w obrębie BORAWE gm. Rzekuń.pdf (371,03KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 157 msc. Żebry Stara Wieś o nieuregulowanym stanie prawnym.pdf (287,64KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 146.18 obrębu Dzbądzek oraz nr 146.5 o nieuregulowanym stanie prawnym.pdf (306,02KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.200.2023.MG z dnia 06.10.2023 roku.pdf (291,34KB)

PDFZawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych określających granice nieruchomości w miejscowości Tatary gm. Kadzidło.pdf (162,98KB)

PDFZawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych działek ewidencyjnych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18.2 z dz. sąsiednimi nr 176 18.1 19.1 19.2 położonymi w obrębie.pdf (168,49KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. uznania za wspólnotę gruntową działek w obrębie CHOJNIKI gm. Olszewo-Borki.pdf (292,23KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za wspólnotę gruntową dz. 61-1 i 6-3 położonych w obrębie ŻEBRY-CHUDEK gm. Olszewo-Borki.pdf (1,00MB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.470.2021 z dnia 5.10.2023 roku.pdf (301,80KB)

PDFZawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek w msc. Pokrzywnica gm. Goworowo.pdf (300,08KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 522 w obrębie STYLĄGI gm. Czerwin.pdf (281,09KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. uznania za mienie gromadzkie działek nr 157 191 223 w obrębie PISKI gm. Czerwin.pdf (328,08KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 4 z działkami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków obrębu Dylewo.pdf (384,18KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.110.2023 z dnia 27.09.2023 roku.pdf (497,89KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie dz. nr 391 w obrębie BORAWE gm. Rzekuń.pdf (367,31KB)

PDFInformacja o zmianie danych dla instalacji 2310494020N Kadzidło.pdf (5,82MB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych w msc. Siarcza Łąka gm. Kadzidło.pdf (315,01KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 419 w obrębie ZAORZE gm. Goworowo.pdf (321,01KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie ws uznania za mienie gromadzkie dziełek nr 20 40 121-2 połozonyech w obrębie DZBENIN gm. Rzekuń.pdf (328,68KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 704 połozonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.pdf (337,00KB)

PDFZaświadczenie o braku sprzeciwu dla stacji OST4465.pdf (343,71KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz przyjęcie granic nieruchomości dz. nr 17.1 i 17.2 obręb Mieczki Ziemaki gm.Troszyn.pdf (366,19KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 522 położonej w obrębie STYLĄGI gm. Czerwin.pdf (337,04KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.123.2023.JM z dnia 11.09.2023 roku.pdf (462,54KB)

PDFZawiadomienie w sprawie ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Brzeźno - Kolonia.pdf (187,01KB)

PDFZawiadomienie o ustaleniu granic dz. nr 135.2 z dz.133 135.2 153 159.2 179 Grądzkie gm.Łyse.pdf (187,29KB)

PDFInformacja o zmianie danych dla stacji OST5502A.pdf (383,12KB)

PDFSprawozdanie dla stacji OST5502A OSR Dylewo.pdf (748,01KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi GLEBA gm. Kadzidło.pdf (340,63KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi GOLANKA gm. Kadzidło.pdf (341,76KB)

PDFZawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania ws. uznania za wspólnotę gruntową działki nr 148 w obrębie Działyń gm. Olszewo-Borki.pdf (284,18KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej obrębu Łęg Starościński jako działka nr 1603.pdf (339,56KB)

PDFZawiadomienie o terminie załatwienia sprawy - uznania za mienie gromadzkie dz. 76 w obrębie TEODOROWO gm. Rzekuń.pdf (349,04KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.457.2022 z dnia 04.09.2023 roku.pdf (516,08KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za wspólnotę gruntową działki 148 w obrębie DZIAŁYŃ gm. Olszewo-Borki.pdf (1 023,53KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.222.2022 z dnia 1.09.2023 roku.pdf (473,52KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.220.2022 z dnia 1.09.2023 roku.pdf (474,31KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.17.2021.pdf (299,76KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.3.2021.pdf (302,17KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1045.pdf (161,73KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 64.4.pdf (162,86KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GN.683.2.199.2022 z dnia 22.08.2023 roku.pdf (520,87KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GN.683.3.76.2022 z dnia 22.08.2023 roku.pdf (502,49KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Dęby jako działka nr 152.pdf (302,90KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych OST4465A.pdf (834,73KB)

PDFZgłoszenie instalacji OST4465A.pdf (475,33KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 582 i 584.pdf (253,05KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 175 obręb Błędowo gm.Baranowo.pdf (165,04KB)

PDFInformacja o zmianie w instalacji oznaczonej 94265N.pdf (652,03KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych 94265N.pdf (4,98MB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 177 obręb Błędowo gm.Baranowo.pdf (165,16KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 182 obręb Błędowo gm.Baranowo.pdf (163,92KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1813 obręb Błędowo gm.Baranowo.pdf (164,89KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1853 obręb Błędowo gm.Baranowo.pdf (165,30KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.304.2022 z dnia 9.082023 roku.pdf (507,75KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.302.2022 z dnia 10.08.2023 roku.pdf (506,06KB)

PDFZawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Cyk gm. Czarnia.pdf (188,01KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Milewo - Tosie jako działka nr 144.3.pdf (294,91KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Milewo - Tosie jako działki nr 144.6 148.2.pdf (297,60KB)

PDFZawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w Obrębie ewidencyjnym 0009 SUROWE.pdf (743,19KB)

PDFZawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Czarnia.pdf (679,93KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.58.2023 z dnia 7.08.2023 roku.pdf (498,22KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków orębu Rupin jako dz.142-2.pdf (336,59KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Lipniki jako działki 363 3814 z działką 364.pdf (337,91KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Golanka gm. Kadzidło.pdf (360,65KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Gleba gm. Kadzidło.pdf (360,64KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości obrębu Zimna Woda i Olkowa Kępa jako działka nr 2025 z działaką nr 829.pdf (339,53KB)

PDFInformacja o zmianie danych w instalacji OST4410.pdf (1,41MB)

PDFGN.6821.3.2.2023 Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego.pdf (402,30KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie dz. 423 w obrębie JARNUTY gm. Czerwin.pdf (280,89KB)

PDFZawiadomienie o odwołaniu od decyzji starosty o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w msc. Rżaniec i Grabówek.pdf (236,44KB)

PDFInformacja starosty ws czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych Bandysie.pdf (1 011,85KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 1792 1782 msc. Wyszel.pdf (158,67KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie dz. nr 522 w obrębie STYLĄGI gm. Czerwin.pdf (323,95KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws ustalenia udzialów we wspólnocie gruntowej wsi WACH gm. Kadzidło.pdf (364,52KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 159 z działką 158 msc. Białobrzeg Dalszy gm. Olszewo-Borki.pdf (153,74KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uzania za mienie gromadzkie działek nr 20 40 121-2 w DZBENINIE gm. Rzekuń.pdf (371,38KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GN.683.2.49.2022 z dnia 10.07.2023 roku.pdf (518,77KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.143.2023.MG z dnia 04.07.2023 roku.pdf (292,94KB)

PDFZawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Rutkowo gm.Czarnia.pdf (1,07MB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 71 80 msc. Drężek z działką oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Drężek jako działka 73.pdf (300,10KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 80 z działką oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu Drężek jako działka nr 81.pdf (298,04KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 339 398 Siemiątkowo gm.Troszyn.pdf (316,94KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 339 334 Siemiątkowo gm.Troszyn.pdf (325,96KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości 336 334 Siemiątkowo gm. Troszyn.pdf (341,34KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.123.2023.JM z dnia 29.06.2023 roku.pdf (407,82KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.23.2023.MG z dnia 27.06.2023 roku.pdf (357,14KB)

PDFZawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu ewidencyjnego Brzeźno - Kolonia gm.Goworowo.pdf (389,37KB)

PDFZawiadomienie o przyjęciu granic w msc. Kunin dz. nr 1720 1723 17271 z dz. nr 1717 2084 1666.pdf (178,28KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GN.683.2.465.2022.pdf (510,93KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.95.2023.DK z dnia 19.06.2023 roku.pdf (357,59KB)

PDFZawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Michałowo Cupel.pdf (397,92KB)

PDFZawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Cupel gm. Czarnia.pdf (445,91KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie dz. nr 423 w obrębie JARNUTY gm. Czerwin.pdf (332,69KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 261 96 msc. Dąbrówka.pdf (286,11KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 261 97 msc. Dąbrówka.pdf (297,08KB)

PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego nr BOŚiR.6740.298.2023 z dnia 15.06.2023 roku.pdf (156,95KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Jastrząbka jako działka nr 444 z działką nr 445.pdf (296,28KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Jastrząbka jako działka nr 444 z działką nr 395.pdf (296,18KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie dz. nr 402 w obrębie JARNUTY gm. Czerwin.pdf (335,60KB)

PDFInformacja o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla OST4420B.pdf (389,85KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych OST4420B_OS.pdf (1,45MB)

PDFSprawozdanie z pomiaru pól 1386.2023.OS.pdf (1,06MB)

PDFInformacja o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 94292N PŁOSZYCE PLAY.pdf (1 022,63KB)

PDFSprawozdanie z pomiaru pól 3754.2023.OS.pdf (1,08MB)

PDFInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 6177 94964N LASKOWIEC_2.pdf (1 023,38KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.180.2022 z dnia 6.06.2023 roku.pdf (325,32KB)

PDFZgłoszenie instalacji OST5502.pdf (714,93KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych OST5502A_OS_05.06.2023.pdf (1,49MB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bandysie jako działka nr 672.pdf (300,57KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.55.2023.MG z dnia 01.06.2023 roku.pdf (387,95KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 572 592 91 63 88 msc. Dąbrowa gm.Baranowo.pdf (157,99KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na działce nr 10 w miejscowości Wola Błędowska gm.Baranowo.pdf (162,06KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 146.2 146.4 z działką oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbądzek jako działki nr 146.2 148.pdf (303,85KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 146.2 146.4 z działką oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbądzek jako działki nr 146.5 o nieuregulowanym stanie prawnym.pdf (295,11KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 146.2 14.64 z działką oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbądzek jako działki nr 146.3 o nieuregulowanym stanie prawnym.pdf (294,57KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych-wznowienia znaków granicznych-wyznaczenia punktów granicznych działka ewidencyjnej nr 572 Góry gm. Goworowo.pdf (1,39MB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 378356 399 z działką oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Szczawin jako działka nr 400.pdf (157,05KB)

PDFZawiadomienie Nadleśnictwa Myszyniec - zabiegi agrolotnicze.pdf (1,24MB)

PDFZawiadomienie Nadleśnictwa Myszyniec.pdf (304,04KB)

PDFZawiadomienie Nadleśnictwa Noworgród.pdf (280,44KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych-wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Olszyny jako działka nr 1464 z działką sąsiednią obrębu Olszyny.pdf (189,20KB)

PDFInformacja o zmianie danych w instalacji OST5503.pdf (6,33MB)

PDFZawiadomienie nr BI.ZUZ.5.4210.103.2023.JR z dnia 24.05.2023 roku.pdf (433,62KB)

PDFZawiadomienie Nadleśnictwa Myszyniec o zabiegach agrolotniczych - brudnica.pdf (130,62KB)

PDFMapa zabiegów agrolotniczych na brudnicę mniszkę.pdf (6,23MB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek 57 58 60 622 64 66 672 73 77 86 79 81 87 88 130 msc. Adamczycha.pdf (169,24KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych na działkach 311 32 33 34 35 36 298 299 37 38 45 46 248 644 75 msc. Dłutówka gm.Baranowo.pdf (171,91KB)

PDFZawiadomienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki nr GN.683.2.71.2022 z dnia 25.05.2023 roku.pdf (320,33KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.19.2022 z dnia 24.05.2023 roku.pdf (311,27KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Szarłat jako działki 23 33.pdf (295,37KB)

PDFZawiadomienie Nadleśnictwa Nowogród.pdf (396,86KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.95.2023.DK z dnia 18.05.2023 roku.pdf (500,49KB)

PDFZawiadomienie o przeprowadzeniu czynności wznowienia znaków granicznych działki ewidencyjnej nr 1733 Rupin gm.Baranowo.pdf (360,56KB)

PDFZawiadomienie o zakończeniu opisu i oszacowania nr GN.6812.1.13.2023.pdf (428,18KB)

PDFZawiadomienia o przeprowadzeniu czynności wznowienia znaków granicznych działek ewidencyjnych w msc. Żebry -Chudek gm.Olszewo - Borki Jastrząbka Dłutówka gm.Baranowo.pdf (565,23KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.9.2022 z dnia 15.05.2023 roku.pdf (458,00KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 704 w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń.pdf (366,18KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.23.2023.MG z dnia 10.05.2023 roku.pdf (362,85KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 467-2 w obrębie KRUSZEWO gm. Goworowo.pdf (281,28KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości dz.206.7 w msc. Łęg Starościński gm. Lelis.pdf (313,61KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych OST4413A_OS.pdf (1,36MB)

PDFInformacja o zmianie danych w instalacji OST4413A.pdf (504,83KB)

PDFInformacja o zmianie danych w instalacji OST4441A.pdf (504,11KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych OST4441A_OS.pdf (1,47MB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 54 w obrębie DAMIANY gm. Czerwin.pdf (281,40KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 131 151 msc. Orzołek gm.Baranowo.pdf (290,39KB)

PDFZawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr GN.6821.3.2.2023 z dnia 24.04.2023 roku.pdf (644,32KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych dz. nr 102 msc. Smólnik gm.Goworowo.pdf (156,10KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej ws uznania za mienie gromadzkie dz. 467-2 w obręnie KRUSZEWO gm. Goworowo.pdf (348,26KB)

PDFAktualizacja zgłoszenia instalacji nr OST4455.pdf (1,64MB)

PDFDecyzja nr 6.2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec o zakazie wstępu do lasu.pdf (72,34KB)

PDFZawiadomienie Nadleśnictwa Myszyniec o zabiegach agrolotniczych.pdf (131,52KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GN.683.2.369.2023 z dnia 13.04.2023 roku.pdf (506,33KB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie uznania za wspólnotę gruntową - KRUSZEWO gm. GOWOROWO.pdf (193,72KB)

PDFSprawozdanie instalacji 2300594008N.pdf (1,13MB)

PDFAktualizacja instalacji emitującej pole elektromagnetyczne 2300594008N.pdf (162,47KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania nr GN.683.2.350.2023 z dnia 12.04.2023 roku.pdf (506,80KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dot. dz.224 226 Łęg Przedmiejski gm. Lelis.pdf (150,75KB)

PDFInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 23303 94048N WOS_OLSZEWOBO_ZERANMALY.pdf (1 023,19KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów dla instalacji radiokomunikacyjnej 23303 94048N WOS_OLSZEWOBO_ZERANMALY.pdf (2,42MB)

PDFZawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi KRUKI gm. Olszewo-Borki.pdf (300,01KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 54 w obrębie DAMIANY gm. Czerwin.pdf (337,20KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.20.2023 z dnia 05.04.2023 roku.pdf (523,46KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.15.2023.ED z dnia 03.04.2023 roku.pdf (384,12KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w msc. Dzbenin gm. Troszyn.pdf (286,08KB)

PDFSprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych RTON OSTROŁĘKA ŁAWY PEM.pdf (1,63MB)

PDFInformacja o zmianie parametrów instalacji RTON Ostrołęka Ławy.pdf (517,21KB)

PDFInformacja o zmianie parametrów instalacji która nie wymaga ponownego zgłoszenia SP RTON Ostrołęka Ławy MUX6.pdf (348,07KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.55.2023.MG z dnia 23.03.2023 roku.pdf (323,31KB)

PDFInformacja o zmianie danych w instalacji OST3306C.pdf (554,64KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych OST3306C.pdf (998,67KB)

PDFZgłoszenie instalacji OST5503A.pdf (169,12KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych OST5503A.pdf (1,23MB)

PDFAktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne OST4455.pdf (386,72KB)

PDFSprawozdanie OSR_OST4455A Świdwiborek.pdf (782,16KB)

PDFInformacja nr BOŚiR.6740.96.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.pdf (227,27KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania nr BOŚiR.6233.1.2023.HS.pdf (319,03KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.110.2023.AN z dnia 10.03.2023 roku.pdf (1 020,47KB)

PDFZawiadomienie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o naborze do rady społecznej.pdf (513,03KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.23.2023.MG z dnia 03.03.2023 roku.pdf (280,80KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach przyjęcia punktów granicznych.pdf (157,84KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.248.2023.DK z dnia 22.02.2023 roku.pdf (602,27KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych OST4440D_OŚ_07.02.2023.pdf (1,04MB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 402w obręnie JARNUTY gm. Czerwin.pdf (321,42KB)

PDFInformacja o zmianie danych w instalacji OST4440D.pdf (406,43KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.7.2023.TG z dnia 15.02.2023 roku.pdf (1,10MB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.2.196.2022 z dnia 20.02.2023 roku.pdf (1,10MB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 423 w obręnie JARNUTY gm. Czerwin.pdf (326,86KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.15.2023.ED z dnia 10.02.2023 roku.pdf (481,55KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 467-2 w obrębie KRUSZEWO gm. Goworowo.pdf (322,96KB)

PDFInformacja o zmianie danych stacji bazowej OST 4410.pdf (6,95MB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.RUZ.4210.110.2022.AN z dnia 08.02.2023 roku.pdf (1,03MB)

PDFInformacja o zmianie danych stacji bazowej OST 4404.pdf (6,63MB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.104.2021 z dnia 08.02.2023 roku.pdf (304,14KB)

PDFZgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne oznaczonej OST4441A ze sprawozdaniem.pdf (5,37MB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.254.2022.MG z dnia 03.02.2023 roku.pdf (342,38KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.2.2022 z dnia 02.02.2023 roku.pdf (288,23KB)

PDFZgłoszenie instalacji OST4413.pdf (254,88KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla OST4413.pdf (1,03MB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.248.2022.DK z dnia 25.01.2023 roku.pdf (644,71KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.4.2022.ED z dnia 17.01.2023 rok.pdf (451,60KB)

PDFZawiadomienie nr GN.683.3.117.2021 z dnia 18.01.2023 roku.pdf (302,36KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.266.2022.MP z dnia 16.01.2023 rok.pdf (360,85KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws uznania za mienie gromadzkie działki nr 54 w obrębie DAMIANY gm. Czerwin.pdf (324,08KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.254.2022.MG z dnia 11.01.2023 rok.pdf (431,34KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.268.2022.ED z dnia 10.01.2023 rok.pdf (378,87KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w miejscowości Kaczka.pdf (159,95KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.279.2022.DK z dnia 09.01.2023 rok.pdf (567,77KB)

PDFZawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działek w miejscowości Chudek.pdf (178,25KB)

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.244.2022.DK z dnia 04.01.2023 rok.pdf (481,84KB)