Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu - 2022

PDFUchwała Nr LVI.391.2022 z dnia 19.12.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,35MB)

PDFUchwała Nr LVI.393.2022 z dnia 19.12.2022 roku w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2023 rok.pdf (2,94MB)

PDFUchwała Nr LVI.390.2022 z dnia 19.12.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023-2033.pdf (6,14MB)

PDFUchwała Nr LVI.392.2022 z dnia 19.12.2022 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023-2033.pdf (11,76MB)

PDFUchwała Nr LV.388.2022 z dnia 28.11.2022 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska.pdf (846,86KB)

PDFProgram Ochrony Środowiska.pdf (6,01MB)

PDFUchwała Nr LV.386.2022 z dnia 28.11.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,76MB)

PDFUchwała Nr LV.385.2022 z dnia 28.11.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (4,87MB)

PDFUchwała Nr LV.389.2022 z dnia 28.11.2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.pdf (259,00KB)

PDFProgram współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.pdf (432,27KB)

PDFUchwała Nr LIV.377.2022 z dnia 04.11.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (2,41MB)

PDFUchwała Nr LIV.376.2022 z dnia 04.11.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (10,32MB)

PDFUchwała Nr LIII.372.2022 z dnia 30.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,53MB)

PDFUchwała Nr LIII.371.2022 z dnia 30.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (5,92MB)

PDFUchwała Nr LII.367.2022 z dnia 19.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,49MB)

PDFUchwała Nr LII.366.2022 z dnia 19.09.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (6,56MB)

PDFUchwała Nr LI.364.2022 z dnia 23.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022.pdf (1,52MB)

PDFUchwała Nr LI.363.2022 z dnia 23.08.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (5,98MB)

PDFUchwała Nr L.353.2022 z dnia 04.08.2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Baranowo na realizację zadania Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT w msc. Baranowo.pdf (301,33KB)

PDFUchwała Nr L.358.2022 z dnia 04.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,76MB)

PDFUchwała Nr L.357.2022 z dnia 04.08.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (6,95MB)

PDFUchwała Nr L.361.2022 z dnia 04.08.2022 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf (266,06KB)

PDFZałącznik do uchwały - wykaz przyznanych dotacji.pdf (571,18KB)

PDFUchwała Nr XLIX.349.2022 z dnia 22.06.2022 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2021 rok.pdf (353,68KB)

PDFUchwała Nr XLIX.348.2022 z dnia 22.06.2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok.pdf (284,09KB)

PDFUchwała Nr XLIX.351.2022 z dnia 22.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,48MB)

PDFUchwała Nr XLIX.350.2022 z dnia 22.06.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (5,55MB)

PDFUchwała Nr XLVIII.342.2022 z dnia 25.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (5,69MB)

PDFUchwała Nr XLVIII.341.2022 z dnia 25.05.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (5,85MB)

PDFUchwała Nr XLVIII.345.2022 z dnia 25.05.2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla powiatu ostrołęckiego pn. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Ostrołęckiego na lata 2022-2025.pdf (265,69KB)

PDFProgram Opieki nad zabytkami 2022-2025.pdf (3,22MB)

PDFUchwała Nr XLVII.337.2022 z dnia 22.04.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,84MB)

PDFUchwała Nr XLVII.338.2022 z dnia 21.04.2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (287,34KB)

PDFUchwała Nr XLVI.333.2022 z dnia 30.03.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (5,74MB)

PDFUchwała Nr XLVI.334.2022 z dnia 30.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (7,11MB)

PDFUchwała Nr XLV.328.2022 z dnia 09.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (6,97MB)

PDFUchwała Nr XLV.327.2022 z dnia 09.03.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (5,41MB)

PDFUchwała Nr XLIV.324.2022 z dnia 09.02.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania uczniom Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (188,22KB)

PDFUchwała Nr XLIV.325.2022 z dnia 09.02.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Czerwin porozumienia.pdf (193,23KB)

PDFUchwała Nr XLIV.322.2022 z dnia 09.02.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (8,89MB)

PDFUchwała Nr XLIV.321.2022 z dnia 09.02.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (6,32MB)

PDFUchwała Nr XLIII.320.2022 z dnia 28.01.2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrołęckiego do stowarzyszenia pn. Związek Kurpiów z siedzibą w Ostrołęce.pdf (266,51KB)