Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu - 2022

PDFUchwała nr 954 z dnia 28.12.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,09MB)

PDFUchwała nr 950 z dnia 09.12.2022 roku w sprawie przyznania dorocznej nagrody Starosty Ostrołęckiego za szczególne osiągnięcia sportowe.pdf (277,94KB)

PDFUchwała nr 949 z dnia 09.12.2022 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród Starosty Ostrołęckiego w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury.pdf (278,07KB)

PDFUchwała nr 948 z dnia 09.12.2022 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (291,97KB)

PDFUchwała nr 942 z dnia 09.12.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,18MB)

PDFUchwała nr 934 z dnia 14.11.2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2023 rok.pdf (2,21MB)

PDFUchwała nr 933 z dnia 14.11.2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023 - 2033.pdf (12,10MB)

PDFUchwała nr 935 z dnia 21.11.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,12MB)

PDFUchwała nr 932 z dnia 09.11.2022 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (525,06KB)

PDFUchwała nr 909 z dnia 27.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,07MB)

PDFUchwała nr 920 z dnia 27.10.2022 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (464,14KB)

PDFUchwała nr 904 z dnia 11.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (841,25KB)

PDFUchwała nr 896 z dnia 23.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (657,49KB)

PDFUchwała nr 889 z dnia 13.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,08MB)

PDFUchwała nr 880 z dnia 30.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (828,88KB)

PDFUchwała nr 884 z dnia 30.08.2022 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf (439,42KB)

PDFUchwała nr 878 z dnia 30.08.2022 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie I półrocza 2022 r..pdf (622,67KB)

PDFUchwała nr 879 z dnia 30.08.2022 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2022 r..pdf (1,63MB)

PDFUchwała nr 870 z dnia 11.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (775,90KB)

PDFUchwała nr 859 z dnia 14.07.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (788,75KB)

DOCXUchwała Nr 852 z dnia 14 lipca w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.docx (14,98KB)

DOCXZałącznik do uchwały - Ogłoszenie.docx (36,88KB)

PDFUchwała nr 844 z dnia 22.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1 003,83KB)

PDFUchwała nr 835 z dnia 14.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1 012,26KB)

PDFUchwała nr 831 z dnia 01.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (770,19KB)

PDFUchwała nr 820 z dnia 17.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,23MB)

PDFUchwała nr 823 z dnia 17.05.2022 roku w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki.pdf (209,38KB)

PDFUchwała nr 822 z dnia 17.05.2022 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (281,03KB)

PDFUchwała nr 815 z dnia 04.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,63MB)

PDFUchwała nr 804 z dnia 21.04.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (996,52KB)

PDFUchwała nr 806 z dnia 21.04.2022 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf (439,48KB)

PDFUchwała nr 800 z dnia 12.04.2022 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów COVID-19 za 2021 rok.pdf (1,15MB)

PDFUchwała nr 794 z dnia 30.03.2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok.pdf (4,02MB)

PDFUchwała Nr 783 z dn. 24.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (1,79MB)

PDFUchwała nr 779.2022 z dnia 18.03.2022 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf (271,22KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (215,69KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf (379,34KB)

PDFUchwała Nr 758 z dn. 02.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (3,71MB)

PDFUchwała Nr 767 z dn. 02.03.2022 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf (439,81KB)

PDFUchwała Nr 766 z dn. 02.03.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf (277,14KB)

PDFRegulamin pracy Komisji.pdf (207,78KB)

PDFUchwała Nr 755 z dn. 18.02.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (775,19KB)

PDFUchwała Nr 747 z dnia 01.02.2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf (269,55KB)

PDFOgłoszenie naboru do komisji.pdf (384,44KB)

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx (28,10KB)

PDFUchwała Nr 740 z dnia 14.01.2022 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf (438,02KB)

PDFUchwała Nr 745 z dnia 21.01.2022 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf (267,26KB)

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf (431,81KB)

PDFUchwała Nr 744 z dnia 21.01.2022 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (267,12KB)

PDFOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (432,56KB)

PDFUchwała Nr 737 z dn. 14.01.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok.pdf (615,53KB)