Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.695.2021

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.695.2021
2. Data zgłoszenia budowy 09.12.2021 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Marian i Zofia Samul
4. Adres projektowanego obiektu działka nr 58/2, obręb ew. Dęby, m. Łyse
5. Opis projektowanego obiektu

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu ...............................................................................