Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.694.2021

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.694.2021
2. Data zgłoszenia budowy 09.12.2021 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Marcin Błogosławski
4. Adres projektowanego obiektu działka nr 319, obręb ew. Lipniki, gm. Łyse
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu ...............................................................................