Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.693.2021

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.693.2021
2. Data zgłoszenia budowy 09.12.2021r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Krystyna i Stanisław Krupka
4. Adres projektowanego obiektu

działka nr 525/30 obręb Ławy gm. Rzekuń

5. Opis projektowanego obiektu

budowa podziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 31.12.2021r - brak sprzeciwu