Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.62.2021

 

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.1.62.2021
2. Data zgłoszenia budowy 19.10.2021 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Kadzidło
4. Adres projektowanego obiektu działki nr 562/3, 563/3, 563/7, 563/2, 553/1, 554/1, 554/2, 635 w obrębie ewidencyjnym Chudek, gm. Kadzidło
5. Opis projektowanego obiektu

Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego

6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu ...............................................................................