Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.60.2021

 

1. Numer ewidencyjny zgłoszenia budowy BOŚiR.6743.1.60.2021
2. Data zgłoszenia budowy  07.10.2021 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
4. Adres projektowanego obiektu

dz. nr ew. 21/1, 592/4, 592/3, 812, 609 obręb ewidencyjny Lipniki gm. Łyse, dz. nr ew. 50 w obrębie ew. Gadomskie gm. Myszyniec, dz. nr ew. 981, 213/1323, 850, 213/1322, 1258, 486 w obrębie ew. Wykrot gm. Myszyniec, dz. nr ew. 275 w obrębie ew. Drężek gm. Myszyniec, dz. nr ew. 923, 807/31, 807/50, 807/49, 807/3, 922, 920/3, 645/5, 645/4, 814/4, 258/3, 259/2, 814/4, 258/3, 259/2, 1024/31, 558/6, 558/5, 558/4, 558/1, 921/2, 558/2, 928, 713, 717/48 w obrębie ew. Myszyniec, gm. Myszyniec

5. Opis projektowanego obiektu budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Myszyniec, Drężek, Wykrot i Gadomskie w gm. Myszyniec oraz w m. Lipniki gm. Łyse
6. Data wniesienia sprzeciwu ...............................................................................
7. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu  28.10.2021 r.