Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku zamówienia przeprowadzane są na Platformie Zakupowej:

PLATFORMA ZAKUPOWA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO


Cyfryzacja pzgik w zakresie przekształcenia do postaci elektronicznej dokumentacji uzasadniającej wpisy do egib obejmujące gminę Lelis oraz innych materiałów zgromadzonych w pzgik

Dostawa etyliny 98

Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowy Powiat”

Budowa instalacji klimatyzacji, w pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjno-biurowym w Ostrołęce, przy ulicy Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15

Przebudowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle

Cyfryzacja pzgik w zakresie przekształcenia do postaci elektronicznej dokumentacji uzasadniającej wpisy do ewidencji gruntów i budynków obejmujących gminę Baranowo oraz gminę Kadzidło

Cyfryzacja danych PZGiK w zakresie położenia przestrzennego obszaru, którego dotyczy materiał zasobu

Utworzenie bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Troszyn

Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno – biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila”  15 w Ostrołęce

Utworzenie bazy danych BDOT500, GESUT oraz EGiB w zakresie elementów przybudynkowych dla gminy Goworowo

Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce pochodzącej z lat 2015 - 2018

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na lata 2022-2023

Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji operatów technicznych dotyczących pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgromadzonych w PODGiK w Ostrołęce

Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej pochodzącej z lat 2015-2018 zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie

Remont pomieszczeń biurowych adaptowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie

Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej do celów prawnych zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Ostrołęka i Myszyniec

Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w PODGiK w Ostrołęce dla gminy Olszewo-Borki

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku administracyjno-biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce

Przetarg nieograniczony na "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo"

Przetarg nieograniczony na: „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrołęckiego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023.pdf (209,08KB) - link do strony z ogłoszeniem przetargu: BIP