Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego - 2021

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GN.6820.63.2018 z dnia 30.12.2021 roku - odmowa uchylenia decyzji włanej z dnia 09-08-2018 r. ws. uznania za mienie gromadzkie działkinr 133 we wsi ALEKSANDROWO gm. Lelis..pdf (688,45KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.68218.32.2019 z dnia 29.12.2021 roku o nieuznaniu za wspólnotę gruntową działki nr 372 we wsi Budne Sowięta gm. Baranowo.pdf (2,05MB)

PDFZmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „JBB” IMPORT-EKSPORT JÓZEF BAŁDYGA Rozbiór w Dylewie.pdf (2,17MB)

PDFDecyzja w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „JBB” IMPORT-EKSPORT JÓZEF BAŁDYGA w zakresie dostosowania do konkluzji BAT.pdf (2,30MB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 51 z dnia 30.09.2021 roku w sprawie wykazu planowanych dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku.pdf (115,89KB)

PDFZałącznik - wykaz planowanych dyżurów.pdf (218,54KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 61 z dnia 28.12.2021 roku w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce dnia wolnego od pracy.pdf (300,24KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji Starosty Ostrołęckiego znak BOŚiR.6740.1357.2021 z dnia 21.12.2021 roku.pdf (294,37KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr 1443.2021 znak BOŚiR.6740.1357.2021 z dnia 21.12.2021 roku.pdf (2,13MB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 59 z dnia 07.12.2021 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu.pdf (591,80KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrowskiego ws. ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Szafarczyska gm. Lelis..pdf (2,23MB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BOŚiR 6740.1258.2021 z dnia 23.11.2021 roku.pdf.pdf (296,22KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego Nr 51 z dnia 30.09.2021 roku w sprawie lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r na terenie powiatu ostrołęckiego.pdf (353,85KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 53 z dnia 22.10.2021 roku w sprawie naboru członków komisji konkursowej.pdf (1 013,02KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BOŚiR 1131.2021 z dnia 06.10.2021 roku.pdf.pdf (2,19MB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GN.6820.24.2014 z dnia 08.09.2021 roku o uznaniu za mienie gromadzkie działki nr 204-2 we wsi NAKŁY gm. Olszewo-Borki.pdf (2,32MB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr BOŚiR.6740.914.2021 z dnia 17.09.2021 roku.pdf.pdf (299,58KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr 1039 znak BOŚiR.6740.914.2021 z dnia 09.09.2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego.pdf (2,83MB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (194,24KB)

PDFOgłoszenie Starosty o konsultacjach projektu programu współpracy.pdf (392,74KB)

PDFProjekt Programu Współpracy.pdf (431,31KB)

DOCXFormularz zgłoszenia opinii i uwag.docx (24,19KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GN.6820.5.2021 z dnia 14.09.2021 roku o odmowie uznania za mienie gromadzkie działki nr 199 we wsi MAJK gm. Baranowo.pdf (1,18MB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr BOŚiR.6740.776.2021 z dnia 01.09.2021 roku.pdf (324,58KB)

PDFTreść decyzji znak BOŚiR6740.776.2021.pdf (2,62MB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GN.6820.4.2021 z dnia 17.08.2021 roku ws. uznania za mienie gromadzkie działki nr 263-2 położonej we wsi JAZGARKA gm. Kadzidło.pdf (300,95KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GN.6820.8.2021 z dnia 16.08.2021 roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 171/2 położonej we wsi DANISZEWO gm. Rzekuń.pdf (1,42MB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 44.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany czasu pracy.pdf (405,10KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 38.2021 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu.pdf (295,23KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GN.6821.8.1.2020 z dnia 26.07.2021 roku ws odmowy uznania za wspólnotę gruntową działki nr 76 we wsi TEODOROWO gm. Rzekuń..pdf (2,21MB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6820.7.2020 z dnia 30.06.2021 roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie działki nr 112 we wsi CHOROMANY-WITNICE gm. Czerwin.pdf (1,48MB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.683.2.144.2020 z dnia 11.06.2021 roku.pdf (362,03KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.399.2021 z dnia 27.05.2021 roku.pdf (184,89KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.450.2021 z dnia 19.05.2021 roku.pdf (324,98KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6821.8.5.2015 z dnia 4.05.2021 roku ws. odmowy uznania za wspólnotę gruntową działkinr 191 we wsi STEPNA-MICHAŁKI gm. OB.pdf (565,38KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.361.2021 z dnia 6.05.2021 roku.pdf (282,89KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.401.2020 informacja z dnia 28.04.2021 roku.pdf (298,39KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.292.2021 informacja z dnia 27.04.2021 roku.pdf (298,87KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6820.18.2019 z dnia 15.04.2021 roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) działek nr 28 i 31 we wsi Gostery gm. Czerwin..pdf (1,51MB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.207.2021 informacja z dnia 14.04.2021 roku.pdf (303,17KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr GBN.6820.4.2020 z dnia 16.03.2021 roku o uznaniu za mienie gromadzkie działek nr 157, 356, 505 w obrębie Dzwonek gm. Czerwin.pdf (1,15MB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 17.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf (325,16KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 16.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf (320,88KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 15.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf (375,18KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 14.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf (371,56KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 13.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf (375,69KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 12.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf (316,00KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 11.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf (323,66KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 10.2021 z dnia 01.03.2021 roku.pdf (341,85KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.151.2021 informacja z dnia 24.02.2021 roku.pdf (302,20KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.69.2021 informacja z dnia 24.02.2021 roku.pdf (325,58KB)

PDFZarządzenie nr 7.2021 Starosty Ostrołęckiego w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.pdf (232,48KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego Nr 58 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych.pdf (204,55KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego nr 5 z dnia 29.01.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf (302,40KB)

PDFZarządzenie Nr 50 z dnia 30.11.2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na NPP i NPO na 2021 rok.pdf (202,88KB)

PDFZarządzenie Starosty Ostrołęckiego Nr 45 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (176,96KB)

PDFZałącznik do zarządzenia - regulamin pracy komisji konkursowej.pdf (457,20KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.35.2021 informacja z dnia 10.02.2021 roku.pdf (277,49KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.1275.2020 z dnia 08.02.2021 roku.pdf (288,23KB)

PDFInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr GBN.6740.74.2021 z dnia 04.02.2021 roku.pdf (288,25KB)

PDFDecyzja Starosty Ostrołęckiego nr BR.6222.1.2020.MG z dnia 16 listopada 2020 roku.pdf (8,16MB)

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021