Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu - 2021

PDFUchwała Nr 730 z dn. 30.12.2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.pdf (1,15MB)

PDFUchwała Nr 733 z dn. 30.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (613,05KB)

PDFUchwała Nr 724 z dn. 21.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (3,15MB)

PDFUchwała Nr 726 z dn. 21.12.2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej.pdf (204,36KB)

PDFUchwała Nr 723 z dn. 21.12.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (3,39MB)

PDFUchwała Nr 714 z dn. 06.12.2021 roku w sprawie przyznania dorocznej nagrody Starosty Ostrołęckiego za szczególne osiągnięcia sportowe w 2021 roku.pdf (265,95KB)

PDFUchwała Nr 715 z dn. 06.12.2021 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród Starosty Ostrołęckiego za 2021 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.pdf (268,54KB)

PDFUchwała Nr 719 z dn. 13.12.2021 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (451,21KB)

PDFUchwała Nr 711 z dn. 06.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (4,52MB)

PDFUchwała nr 716 z dnia 06.12.2021 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (459,62KB)

PDFUchwała Nr 709 z dn. 29.11.2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (164,13KB)

PDFUchwała Nr 705 z dn. 22.11.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (4,99MB)

PDFUchwała Nr 698 z dn. 10.11.2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022-2031.pdf (8,69MB)

PDFUchwała Nr 699 z dn. 10.11.2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2022 rok.pdf (28,66MB)

PDFUchwała Nr 703 z dn. 10.11.2021 roku w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego.pdf (455,11KB)

PDFUchwała Nr 704 z dn. 10.11.2021 roku ws. powołania składu Komisji Konkursowej.pdf (180,32KB)

PDFRegulamin pracy Komisji Konkursowej.pdf (1,41MB)

PDFUchwała Nr 690 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (2,44MB)

PDFUchwała Nr 695 z dnia 29.10.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 2022 r..pdf (2,12MB)

PDFUchwała Nr 688 z dnia 21.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (3,65MB)

PDFUchwała Nr 673 z dnia 14.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (1,03MB)

PDFUchwała Nr 666 z dnia 12.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (1,18MB)

PDFUchwała Nr 655 z dnia 23.09.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (3,18MB)

PDFUchwała Nr 650 z dnia 31.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (1,66MB)

PDFUchwała Nr 647 z dnia 20.08.2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za I półrocze 2021 roku.pdf (24,25MB)

PDFUchwała Nr 646 z dnia 20.08.2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się WPF w okresie I półrocza 2021 roku.pdf (4,81MB)

PDFUchwała Nr 644 z dnia 03.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (1,67MB)

PDFUchwała Nr 621 z dn. 29.06.2021 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf (266,57KB)

PDFUchwała Nr 610 z dn. 23.06.2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (3,12MB)

PDFUchwała Nr 611 z dn. 23.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (2,41MB)

PDFUchwała Nr 601 z dn. 07.06.2021 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (1,13MB)

PDFUchwała nr 591.2021 z dnia 19.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (270,30KB)

PDFUchwała nr 587.2021 z dnia 13.05.2021 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf (268,18KB)

PDFUchwała Nr 578.2021 z dnia 28.04.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (2,40MB)

PDFUchwała 580.2021 z dnia 28.04.2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bud. przy zabytkach wpisanym do rej. zabytków na obszarze Powiatu Ostrołęckiego.pdf (261,30KB)

PDFTreść ogłoszenia o naborze wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.pdf (233,28KB)

DOCWniosek o udzielenie dotacji.doc (130,00KB)

PDFUchwała nr 558.2021 z dnia 30.03.2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok.pdf (35,74MB)

PDFUchwała nr 556.2021 z dnia 11.03.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (1,53MB)

PDFUchwała nr 554.2021 z dnia 11.03.2021 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf (269,62KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (211,59KB)

PDFWykaz ofert z zakresu kultury fizycznej.pdf (381,35KB)

PDFUchwała nr 555.2021 z dnia 11.03.2021 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf (268,32KB)

PDFUchwała Nr 552 z dnia 03.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego.pdf (277,41KB)

PDFRegulamin pracy Komisji.pdf (208,89KB)

PDFUchwała nr 549 z dnia 23.02.2021 roku w sprawie wyboru instytucji finansowej.pdf (145,06KB)

PDFUchwała nr 541 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf (268,53KB)

PDFUchwała nr 532 z dnia 29.01.21 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (1,53MB)

PDFUchwała nr 538 z dnia 29.01.21 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2021 roku zadań publicznych.pdf (138,85KB)

PDFZałącznik do Uchwały nr 538 ogłoszenie do komisji konkursowej.pdf (136,23KB)

DOCXFormularz zgloszenia kandydata.docx (25,07KB)

PDFUchwała nr 525 z dnia 21.01.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok.pdf (2,14MB)

PDFUchwała Nr 530 w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego z dnia 21.01.2021 roku.pdf (131,26KB)

PDFUchwała Nr 529 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej z dnia 21 .01.2021 roku.pdf (312,54KB)

PDFOgłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury fizycznej.pdf (2,41MB)

PDFUchwała Nr 528 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury z dnia 21.01.2021.pdf (315,42KB)

PDFOgłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Ostrołęckiego z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury.pdf (2,37MB)

PDFUchwała nr 518 w sprawie przyznania nagród okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego z dn. 17.12.2020 roku.pdf (163,54KB)

PDFUchwała nr 502 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Starosty Ostrołęckiego z dn. 03.12.2020 roku.pdf (127,29KB)

PDFUchwała nr 501 w sprawie przyznania dorocznych nagród Starosty Ostrołęckiego za 2020 rok z dn. 03.12.2020 roku.pdf (128,14KB)

PDFUchwała Nr 506 z dn. 03.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020 rok.pdf (4,58MB)

PDFUchwała nr 490 z dn. 20.11.2020 w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej Starosty Ostrołęckiego.pdf (266,77KB)

PDFUchwała Nr 487 z dn. 20.11.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2030.pdf (3,37MB)

PDFUchwała Nr 488 z dn. 20.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2020 rok.pdf (4,06MB)

PDFUchwała Nr 481 z dn. 13.11.2020 - w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2021 rok.pdf (29,89MB)

PDFUchwała Nr 480 z dn. 13.11.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2030.pdf (7,96MB)