Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polityka prywatności BIP

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookie opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookie w ramach serwisów internetowych: https://powiatostrolecki.pl/ oraz https://bip.powiatostrolecki.pl/ (dalej jako „Serwisy”).

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisów jest Starosta Ostrołęcki, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:  lub pod numerem tel.: +48 (29) 764 36 45.

 3. Każdy podmiot korzystający z Serwisów jest jego Użytkownikiem.

 4. Dane osobowe Użytkownika Serwisów przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

 5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: .  

 6. W celu skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw opisanych w dalszej części Polityki prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wskazane powyżej adresy e-mailowe.

 

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe udostępnione w korespondencji mailowej lub telefonicznej, za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Serwisach. Zakres danych może więc obejmować m. in. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz informacje, z którymi zwraca się Użytkownik. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający obsłudze otrzymanej korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Pozwala to na rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych i obsługę zgłoszeń, które kierują do nas Użytkownicy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów przetwarzania.

 

 1. ODBIORCY DANYCH

 

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, tzn. podmioty, z których usług korzysta Administrator na podstawie zawartych umów.

 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie realizację działań ustawowych, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz podmioty udzielające pomocy technicznej Administratorowi).

 6. dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie,

 7. podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, organy państwowe.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

 1. Pliki Cookie (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Serwisów).

 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookie podczas korzystania Użytkownika z Serwisów w następujących celach:

 3. dostosowywania zawartości Serwisów do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisów;

 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisów;

 5. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisów przez Użytkownika może być utrudnione.

 6. Administrator wskazuje, że pliki cookie mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 7. W Serwisach Administratora wykorzystywane są następujące pliki cookie:

 

Lp.

Nazwa

Opis

Czas przechowywania

Typ

Pochodzenie

1.

cms_public

Przechowuje identyfikator sesji

-

Sesyjne

Własne

2.

cms_public_1057

Przechowuje identyfikator sesji

-

Sesyjne

Własne

3.

info_page_layer1

Przechowuje informację o wyświetlaniu komunikatu specjalnego

1 godzina

Stałe

Własne

4.

info_page_layer_expiration1

Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie komunikatu specjalnego

1 godzina

Stałe

Własne

5.

PageCounter

Przechowuje informację wykorzystywaną przez licznik odwiedzin strony

24 godziny

Stałe

Własne

6.

PageCounter_expiration

Przechowuję informacje, do kiedy nie trzeba zmieniać licznika odwiedzin dla bieżącej strony

24 godziny

Stałe

Własne

7.

Languageld

Przechowuje ID języka witryny

24 godziny

Stałe

Własne

8.

Languageld_expiration

Przechowuje Informację, do kiedy ważny jest wybór języka witryny

24 godziny

Stałe

Własne

9.

Counter

Przechowuje informację wykorzystywaną przez licznik odwiedzin

24 godziny

Stałe

Własne

10.

Counter_expiration

Przechowuje informację do kiedy nie zmieniać licznika odwiedzin

24 godziny

Stałe

Własne

11.

cookie_modal

Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu na stronie zwykłej

9 dni

Stałe

Własne

12.

cookie_modal_expiration

Przechowuje informację, do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie na stronie zwykłej

9 dni

Stałe

Własne

13.

bip_cookie_modal

Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu w na stronie bip

9 dni

Stałe

Własne

14.

bip_cookie_modal_expiration

Przechowuje informację, do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie na stronie bip

9 dni

Stałe

Własne

 

 1. INNE TECHNOLOGIE

 

Google Analytics

Serwisy korzystają z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych. 

Informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisów są automatycznie zbierane przez Google Analytics i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Adres IP Użytkownika przed przekazaniem dalej jest skracany. W pewnych sytuacjach do serwera Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP Użytkownika i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Narzędzia społecznościowe

Na stronach Serwisów używane są wtyczki portali społecznościowych: Facebook i Youtube.

Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisów w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych Administratora. 

Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego. Może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookie.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych. 

- Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

- YouTube - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Jeśli Użytkownik posiadający profil w którymś z portali społecznościowych nie chce, aby operator danego portalu gromadził dane za pośrednictwem Serwisu i łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem Serwisów powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego i ewentualnie usunąć odpowiednie pliki cookie.

 

 1. LOGI SERWERA

 

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywany. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych identyfikujących Użytkowników Serwisu.