Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6797101611129312644184591650249375853910049000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000113861076635982
  1. Rejestr zmian stron
    Wyświetleń: 12881
  2. Strona główna BIP
    Wyświetleń: 11235
  3. Informacje teleadresowe
    Wyświetleń: 10368
  4. Przetargi
    Wyświetleń: 5677
  5. Obwieszczenia i ogłoszenia
    Wyświetleń: 5265
  6. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
    Wyświetleń: 4236
  7. Nieodpłatna pomoc prawna
    Wyświetleń: 3804
  8. Regulamin organizacyjny Starostwa
    Wyświetleń: 3602
  9. Zapytania ofertowe
    Wyświetleń: 2947
  10. E-sesje
    Wyświetleń: 2538
  11. Plan zamówień publicznych
    Wyświetleń: 2436
  12. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
    Wyświetleń: 2121
  13. Oświadczenia majątkowe radnych
    Wyświetleń: 2054
  14. Uchwały Zarządu
    Wyświetleń: 1825
  15. Uchwały Rady Powiatu
    Wyświetleń: 1586
  16. Mapa biuletynu
    Wyświetleń: 1411
  17. Oświadczenia majątkowe pracowników
    Wyświetleń: 1368
  18. Zgłoszenia budowy
    Wyświetleń: 1315
  19. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego
    Wyświetleń: 1288
  20. Zawiadomienia
    Wyświetleń: 1266
  21. Raporty o stanie powiatu
    Wyświetleń: 1264
  22. Skład Zarządu
    Wyświetleń: 1245
  23. Wyniki wyszukiwania
    Wyświetleń: 1226
  24. Kompetencje Zarządu
    Wyświetleń: 1035
  25. Geolog Powiatowy
    Wyświetleń: 1028
  26. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną
    Wyświetleń: 1026
  27. Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
    Wyświetleń: 1002
  28. Wieloletnia Prognoza Finansowa
    Wyświetleń: 972
  29. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2016 - 2020
    Wyświetleń: 958
  30. Elektroniczna skrzynka podawcza
    Wyświetleń: 957
  31. Zamówienia publiczne
    Wyświetleń: 955
  32. Polityka prywatności BIP
    Wyświetleń: 935
  33. Uchwały budżetowe
    Wyświetleń: 935
  34. Plan pracy Rady
    Wyświetleń: 931
  35. Protokoły z sesji
    Wyświetleń: 921
  36. Statut Powiatu Ostrołęckiego
    Wyświetleń: 891
  37. Pobierz programy
    Wyświetleń: 872
  38. Kompetencje Rady Powiatu
    Wyświetleń: 855
  39. Statystyki podstron
    Wyświetleń: 855
  40. Interpelacje i zapytania
    Wyświetleń: 852
  41. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 27/1 o pow. 0,5897 ha, położonej w obrębie PGR Brzeźno gm. Goworowo
    Wyświetleń: 839
  42. Petycje i wnioski mieszkańców
    Wyświetleń: 800
  43. Ogłoszenie o wynikach naboru
    Wyświetleń: 785
  44. Lista kanałów RSS
    Wyświetleń: 780
  45. Uchwały RIO
    Wyświetleń: 774
  46. Jak przeglądać BIP
    Wyświetleń: 768
  47. Przetarg nieograniczony na "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo"
    Wyświetleń: 764
  48. Sprawozdania finansowe
    Wyświetleń: 731
  49. Wykonanie budżetu
    Wyświetleń: 727
  50. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
    Wyświetleń: 719
  51. Redaktorzy biuletynu
    Wyświetleń: 700
  52. E-sesje 2020
    Wyświetleń: 695
  53. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w ZSP w Myszyńcu
    Wyświetleń: 675
  54. Dom dla dzieci w Czarnowcu - BIP
    Wyświetleń: 670
  55. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
    Wyświetleń: 661
  56. Budżet Powiatu
    Wyświetleń: 644
  57. Sprawozdania finansowe
    Wyświetleń: 629
  58. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości nr 228/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie Olszewo-Borki
    Wyświetleń: 621
  59. Informacje o wykonaniu budżetu
    Wyświetleń: 610
  60. Sprawozdania z wykonania budżeu
    Wyświetleń: 603
  61. Deklaracja dostępności
    Wyświetleń: 597
  62. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
    Wyświetleń: 579
  63. Jednostki organizacyjne Powiatu
    Wyświetleń: 572
  64. E-sesje 2018
    Wyświetleń: 571
  65. Zarządzenie starosty ostrołęckiego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
    Wyświetleń: 571
  66. Skład Rady Powiatu
    Wyświetleń: 567
  67. Sprawozdania budżetowe
    Wyświetleń: 563
  68. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
    Wyświetleń: 556
  69. Przetarg nieograniczony na: „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”
    Wyświetleń: 556
  70. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
    Wyświetleń: 556
  71. Komisje Rady Powiatu
    Wyświetleń: 550
  72. Akty prawne NPP
    Wyświetleń: 544
  73. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym dnia wolnego od pracy
    Wyświetleń: 536
  74. Wyszukiwarka zaawansowana
    Wyświetleń: 525
  75. Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło
    Wyświetleń: 521
  76. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
    Wyświetleń: 467
  77. Polecane strony i artykuły
    Wyświetleń: 455
  78. E-sesje 2019
    Wyświetleń: 451
  79. E-sesje 2021
    Wyświetleń: 449
  80. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
    Wyświetleń: 442
  81. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
    Wyświetleń: 428
  82. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Baranowo
    Wyświetleń: 402
  83. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Lelis
    Wyświetleń: 383
  84. Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce
    Wyświetleń: 341
  85. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.07.2021
    Wyświetleń: 340
  86. Sprawozdania finansowe roczne
    Wyświetleń: 339
  87. Kalinowska Beata
    Wyświetleń: 288
  88. Łępicka Emilia Małgorzta
    Wyświetleń: 286
  89. Dostawa laptopa i licencji MS Office
    Wyświetleń: 274
  90. Małkowski Jacek
    Wyświetleń: 273
  91. Mulawka Małgorzata Aleksandra
    Wyświetleń: 269
  92. Makowiecka Marzena Beata
    Wyświetleń: 268
  93. Budżet Powiatu na 2021 rok
    Wyświetleń: 265
  94. Chojnowska Natalia
    Wyświetleń: 263
  95. Augustyniak Andrzej
    Wyświetleń: 262
  96. Sprawozdania finansowe roczne Powiatu Ostrołęckiego
    Wyświetleń: 260
  97. Informacja o wykonaniu budżetu za 2021 rok
    Wyświetleń: 258
  98. Kozłowski Artur
    Wyświetleń: 257
  99. Filipek Jolanta Jadwiga
    Wyświetleń: 255
  100. Rydel Edyta
    Wyświetleń: 252
  101. Sutnik Leszek
    Wyświetleń: 252
  102. Białobrzeski Adam Marcin
    Wyświetleń: 250
  103. Kuciej Aldona
    Wyświetleń: 249
  104. Budżet Powiatu na 2020 rok
    Wyświetleń: 247
  105. Parzychowski Krzysztof
    Wyświetleń: 247
  106. Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok
    Wyświetleń: 246
  107. Sprawozdania finansowe roczne jednostek podległych
    Wyświetleń: 246
  108. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
    Wyświetleń: 246
  109. Gorzoch Mariola
    Wyświetleń: 245
  110. Nowak Jarosław
    Wyświetleń: 245
  111. Szczepańska Małgorzata
    Wyświetleń: 245
  112. Mulawka Antoni Tadeusz
    Wyświetleń: 241
  113. Pietras Magdalena
    Wyświetleń: 241
  114. Biedrzycki Kazimierz
    Wyświetleń: 240
  115. Piórkowska Katarzyna
    Wyświetleń: 239
  116. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
    Wyświetleń: 238
  117. Szczubełek Marzena Małgorzata
    Wyświetleń: 238
  118. Grzyb Andrzej Stanisław
    Wyświetleń: 236
  119. Lipka Tadeusz
    Wyświetleń: 235
  120. Rybacka Bogumiła
    Wyświetleń: 235
  121. Ceberek Sławomir
    Wyświetleń: 234
  122. Lipka Stanisław
    Wyświetleń: 234
  123. Buczyńska Anna Hanna
    Wyświetleń: 233
  124. Lis Andrzej
    Wyświetleń: 233
  125. Rejnhard Marta
    Wyświetleń: 233
  126. Napiórkowska Zofia
    Wyświetleń: 232
  127. Domian Dariusz
    Wyświetleń: 230
  128. Koźlarzewska Halina Regina
    Wyświetleń: 230
  129. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2021 rok
    Wyświetleń: 230
  130. Bączek Barbara
    Wyświetleń: 228
  131. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2020 rok
    Wyświetleń: 228
  132. Szarwacki Artur Romuald
    Wyświetleń: 228
  133. Zalewska Bożena
    Wyświetleń: 228
  134. Ostrowska Maria Magdalena
    Wyświetleń: 227
  135. Rzewnicki Kazimierz
    Wyświetleń: 227
  136. Bakuła Grzegorz Artur
    Wyświetleń: 226
  137. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
    Wyświetleń: 226
  138. Pędzich Waldemar
    Wyświetleń: 225
  139. Politowska Edyta
    Wyświetleń: 225
  140. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
    Wyświetleń: 225
  141. Pędzich Edyta
    Wyświetleń: 224
  142. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
    Wyświetleń: 224
  143. Wilkowska Agata
    Wyświetleń: 224
  144. Dobkowska Duszak Ewa
    Wyświetleń: 223
  145. Gocłowski Jan Krzysztof
    Wyświetleń: 223
  146. Mierzejewska Elżbieta
    Wyświetleń: 223
  147. Zyśk Arkadiusz
    Wyświetleń: 223
  148. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
    Wyświetleń: 222
  149. Kubeł Stanisław
    Wyświetleń: 221
  150. Subda Stanisław
    Wyświetleń: 219
  151. Krukowska Beata Ewa
    Wyświetleń: 217
  152. Domurad Małgorzata Mariola
    Wyświetleń: 216
  153. Obrębski Janusz
    Wyświetleń: 216
  154. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
    Wyświetleń: 216
  155. Konarzewska Kurbiel Barbara
    Wyświetleń: 215
  156. Bacławski Mariusz
    Wyświetleń: 214
  157. Frydryk Janusz
    Wyświetleń: 213
  158. Świtaj Sławomir
    Wyświetleń: 213
  159. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
    Wyświetleń: 212
  160. Dobkowski Wojciech Jerzy
    Wyświetleń: 209
  161. Jabłonka Justyna
    Wyświetleń: 209
  162. Ptak Dariusz
    Wyświetleń: 207
  163. Ścibek Kazimierz
    Wyświetleń: 206
  164. Chełstowski Krzysztof
    Wyświetleń: 204
  165. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2021
    Wyświetleń: 200
  166. Zakup łodzi motorowej wraz silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów
    Wyświetleń: 198
  167. Liżewski Piotr
    Wyświetleń: 195
  168. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2020
    Wyświetleń: 185
  169. Dostawa komputerów, akcesoriów i oprogramowania
    Wyświetleń: 112
  170. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
    Wyświetleń: 68
  171. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.488.2021
    Wyświetleń: 63
  172. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.48.2021
    Wyświetleń: 57
  173. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.437.2021
    Wyświetleń: 54
  174. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.447.2021
    Wyświetleń: 54
  175. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.452.2021
    Wyświetleń: 54
  176. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.45.2021
    Wyświetleń: 53
  177. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.49.2021
    Wyświetleń: 53
  178. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.422.2021
    Wyświetleń: 53
  179. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.51.2021
    Wyświetleń: 51
  180. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.448.2021
    Wyświetleń: 51
  181. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.482.2021
    Wyświetleń: 51
  182. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.420.2021
    Wyświetleń: 50
  183. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.442.2021
    Wyświetleń: 50
  184. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.470.2021
    Wyświetleń: 50
  185. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.486.2021
    Wyświetleń: 50
  186. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.487.2021
    Wyświetleń: 49
  187. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.46.2021
    Wyświetleń: 48
  188. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.52.2021
    Wyświetleń: 48
  189. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.484.2021
    Wyświetleń: 48
  190. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.483.2021
    Wyświetleń: 47
  191. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.483.2021
    Wyświetleń: 47
  192. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.460.2021
    Wyświetleń: 46
  193. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.462.2021
    Wyświetleń: 46
  194. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.467.2021
    Wyświetleń: 46
  195. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.469.2021
    Wyświetleń: 46
  196. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.485.2021
    Wyświetleń: 46
  197. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.50.2021
    Wyświetleń: 45
  198. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.461.2021
    Wyświetleń: 44
  199. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 148 działek
    Wyświetleń: 29
  200. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 151 działek
    Wyświetleń: 17
  201. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.513.2021
    Wyświetleń: 10
  202. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.54.2021
    Wyświetleń: 9
  203. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.57.2021
    Wyświetleń: 8
  204. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.511.2021
    Wyświetleń: 8
  205. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.55.2021
    Wyświetleń: 7
  206. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.56.2021
    Wyświetleń: 7
  207. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.58.2021
    Wyświetleń: 7
  208. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.53.2021
    Wyświetleń: 6
  209. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.524.2021
    Wyświetleń: 6
  210. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.537.2021
    Wyświetleń: 5
  211. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.501.2021
    Wyświetleń: 3
  212. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.503.2021
    Wyświetleń: 2
  213. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.59.2021
    Wyświetleń: 1
  214. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.502.2021
    Wyświetleń: 1
  215. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.528.2021
    Wyświetleń: 1
  216. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.530.2021
    Wyświetleń: 1