Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
679710161112931264418459165024864800000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000113861076635982
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10663
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 9318
 3. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 8617
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 5062
 5. Obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 4682
 6. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3405
 7. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3364
 8. Regulamin organizacyjny Starostwa
  Wyświetleń: 3291
 9. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 2582
 10. E-sesje
  Wyświetleń: 2350
 11. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2182
 12. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 1908
 13. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 1784
 14. Uchwały Zarządu
  Wyświetleń: 1681
 15. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1431
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1298
 17. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 1205
 18. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 1175
 19. Raporty o stanie powiatu
  Wyświetleń: 1159
 20. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 1149
 21. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1131
 22. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 1129
 23. Skład Zarządu
  Wyświetleń: 1113
 24. Geolog Powiatowy
  Wyświetleń: 949
 25. Kompetencje Zarządu
  Wyświetleń: 936
 26. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 934
 27. Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 916
 28. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 894
 29. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 888
 30. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 875
 31. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 854
 32. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 852
 33. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 852
 34. Plan pracy Rady
  Wyświetleń: 850
 35. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 835
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 822
 37. Statut Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 820
 38. Pobierz programy
  Wyświetleń: 806
 39. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 795
 40. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 786
 41. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 27/1 o pow. 0,5897 ha, położonej w obrębie PGR Brzeźno gm. Goworowo
  Wyświetleń: 752
 42. Przetarg nieograniczony na "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo"
  Wyświetleń: 746
 43. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 738
 44. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 737
 45. Ogłoszenie o wynikach naboru
  Wyświetleń: 727
 46. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 711
 47. Petycje i wnioski mieszkańców
  Wyświetleń: 708
 48. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 695
 49. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 678
 50. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 675
 51. E-sesje 2020
  Wyświetleń: 671
 52. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 650
 53. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 649
 54. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 621
 55. Dom dla dzieci w Czarnowcu - BIP
  Wyświetleń: 563
 56. E-sesje 2018
  Wyświetleń: 547
 57. Jednostki organizacyjne Powiatu
  Wyświetleń: 546
 58. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 546
 59. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 541
 60. Zarządzenie starosty ostrołęckiego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 539
 61. Przetarg nieograniczony na: „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”
  Wyświetleń: 538
 62. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 537
 63. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 531
 64. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości nr 228/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie Olszewo-Borki
  Wyświetleń: 528
 65. Akty prawne NPP
  Wyświetleń: 519
 66. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 518
 67. Budżet Powiatu
  Wyświetleń: 517
 68. Komisje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 517
 69. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 509
 70. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 498
 71. Informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 497
 72. Sprawozdania z wykonania budżeu
  Wyświetleń: 493
 73. Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło
  Wyświetleń: 487
 74. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 455
 75. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 451
 76. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 443
 77. E-sesje 2019
  Wyświetleń: 440
 78. Polecane strony i artykuły
  Wyświetleń: 430
 79. E-sesje 2021
  Wyświetleń: 411
 80. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 409
 81. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
  Wyświetleń: 401
 82. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Baranowo
  Wyświetleń: 387
 83. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Lelis
  Wyświetleń: 368
 84. Sprawozdania finansowe roczne
  Wyświetleń: 320
 85. Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce
  Wyświetleń: 320
 86. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.07.2021
  Wyświetleń: 312
 87. Łępicka Emilia Małgorzta
  Wyświetleń: 246
 88. Sprawozdania finansowe roczne Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 245
 89. Sprawozdania finansowe roczne jednostek podległych
  Wyświetleń: 242
 90. Budżet Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 232
 91. Augustyniak Andrzej
  Wyświetleń: 231
 92. Informacja o wykonaniu budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 227
 93. Małkowski Jacek
  Wyświetleń: 227
 94. Dostawa laptopa i licencji MS Office
  Wyświetleń: 226
 95. Makowiecka Marzena Beata
  Wyświetleń: 226
 96. Mulawka Małgorzata Aleksandra
  Wyświetleń: 226
 97. Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 224
 98. Kalinowska Beata
  Wyświetleń: 223
 99. Budżet Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 221
 100. Filipek Jolanta Jadwiga
  Wyświetleń: 220
 101. Białobrzeski Adam Marcin
  Wyświetleń: 217
 102. Rydel Edyta
  Wyświetleń: 215
 103. Chojnowska Natalia
  Wyświetleń: 214
 104. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 213
 105. Nowak Jarosław
  Wyświetleń: 212
 106. Parzychowski Krzysztof
  Wyświetleń: 212
 107. Szczepańska Małgorzata
  Wyświetleń: 211
 108. Sutnik Leszek
  Wyświetleń: 210
 109. Mulawka Antoni Tadeusz
  Wyświetleń: 209
 110. Kozłowski Artur
  Wyświetleń: 208
 111. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2021 rok
  Wyświetleń: 208
 112. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 208
 113. Gorzoch Mariola
  Wyświetleń: 206
 114. Lipka Tadeusz
  Wyświetleń: 206
 115. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2020 rok
  Wyświetleń: 206
 116. Pietras Magdalena
  Wyświetleń: 206
 117. Kuciej Aldona
  Wyświetleń: 205
 118. Biedrzycki Kazimierz
  Wyświetleń: 203
 119. Buczyńska Anna Hanna
  Wyświetleń: 203
 120. Szczubełek Marzena Małgorzata
  Wyświetleń: 203
 121. Lis Andrzej
  Wyświetleń: 202
 122. Piórkowska Katarzyna
  Wyświetleń: 202
 123. Rejnhard Marta
  Wyświetleń: 202
 124. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 202
 125. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 201
 126. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 201
 127. Lipka Stanisław
  Wyświetleń: 200
 128. Napiórkowska Zofia
  Wyświetleń: 200
 129. Rybacka Bogumiła
  Wyświetleń: 200
 130. Domian Dariusz
  Wyświetleń: 199
 131. Ceberek Sławomir
  Wyświetleń: 198
 132. Grzyb Andrzej Stanisław
  Wyświetleń: 198
 133. Szarwacki Artur Romuald
  Wyświetleń: 198
 134. Bączek Barbara
  Wyświetleń: 197
 135. Koźlarzewska Halina Regina
  Wyświetleń: 197
 136. Rzewnicki Kazimierz
  Wyświetleń: 197
 137. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.41.2021
  Wyświetleń: 197
 138. Bakuła Grzegorz Artur
  Wyświetleń: 196
 139. Zalewska Bożena
  Wyświetleń: 196
 140. Pędzich Waldemar
  Wyświetleń: 195
 141. Pędzich Edyta
  Wyświetleń: 193
 142. Politowska Edyta
  Wyświetleń: 193
 143. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 193
 144. Dobkowska Duszak Ewa
  Wyświetleń: 192
 145. Mierzejewska Elżbieta
  Wyświetleń: 191
 146. Ostrowska Maria Magdalena
  Wyświetleń: 191
 147. Subda Stanisław
  Wyświetleń: 190
 148. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.32.2021
  Wyświetleń: 190
 149. Bacławski Mariusz
  Wyświetleń: 189
 150. Kubeł Stanisław
  Wyświetleń: 189
 151. Wilkowska Agata
  Wyświetleń: 188
 152. Krukowska Beata Ewa
  Wyświetleń: 186
 153. Jabłonka Justyna
  Wyświetleń: 185
 154. Obrębski Janusz
  Wyświetleń: 185
 155. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 185
 156. Domurad Małgorzata Mariola
  Wyświetleń: 183
 157. Konarzewska Kurbiel Barbara
  Wyświetleń: 183
 158. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 183
 159. Zyśk Arkadiusz
  Wyświetleń: 182
 160. Świtaj Sławomir
  Wyświetleń: 181
 161. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2021
  Wyświetleń: 181
 162. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.296.2021
  Wyświetleń: 181
 163. Dobkowski Wojciech Jerzy
  Wyświetleń: 180
 164. Ptak Dariusz
  Wyświetleń: 180
 165. Ścibek Kazimierz
  Wyświetleń: 180
 166. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.33.2021
  Wyświetleń: 179
 167. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.298.2021
  Wyświetleń: 179
 168. Frydryk Janusz
  Wyświetleń: 178
 169. Gocłowski Jan Krzysztof
  Wyświetleń: 178
 170. Chełstowski Krzysztof
  Wyświetleń: 176
 171. Liżewski Piotr
  Wyświetleń: 175
 172. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.34.2021
  Wyświetleń: 175
 173. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.36.2021
  Wyświetleń: 175
 174. Zakup łodzi motorowej wraz silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów
  Wyświetleń: 174
 175. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.37.2021
  Wyświetleń: 173
 176. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.38.2021
  Wyświetleń: 173
 177. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.280.2021
  Wyświetleń: 173
 178. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.321.2021
  Wyświetleń: 171
 179. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.35.2021
  Wyświetleń: 170
 180. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2020
  Wyświetleń: 169
 181. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.290.2021
  Wyświetleń: 169
 182. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.322.2021
  Wyświetleń: 167
 183. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.42.2021
  Wyświetleń: 164
 184. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.40.2021
  Wyświetleń: 161
 185. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.44.2021
  Wyświetleń: 161
 186. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.355.2021
  Wyświetleń: 161
 187. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.39.2021
  Wyświetleń: 159
 188. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.361.2021
  Wyświetleń: 159
 189. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.351.2021
  Wyświetleń: 156
 190. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.43.2021
  Wyświetleń: 155
 191. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.362.2021
  Wyświetleń: 155
 192. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.356.2021
  Wyświetleń: 154
 193. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.382.2021
  Wyświetleń: 82
 194. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.383.2021
  Wyświetleń: 81